Servicii Funerare

Primiți susținerea profesională deplină

Servicii de reînhumare

    Viaţa ne aduce în cale diverse situaţii neprevăzute, astfel odată ce defunctul a fost înmormintat ,spre exemplu ,într-o localitate din afara capitalei , noi oferim posibilitatea de a-l reînhuma şi de a trasnporta osemintele în oricare dintre cele 11 cimitire urbane. Acest serviciu începe însăşi prin procedeul de reînhumare , transportarea la locul nou stabilit şi îngroparea osemintelor răpostatului. La fel, dacă persoana decedată a fost îngropată în altă ţară, stat străin şi îndepărtat şi dacă clientul doreşte să-l reînhumeze în Republica Moldova există şi această posibilitate în cadrul serviciilor prestate de Î.M. “ Combinatul Servicii Funerare “.

      Deschiderea mormintelor sau exhumarea se permite numai de la 1 noiembrie pînă la 31 martie şi nu mai devreme de 7 ani de la înhumare. Acest act se efectuează în conformitate cu cerinţele organelor medico-sanitare, în prezenţa rudelor sau a reprezentantului lor, care acţionează în bază de procură şi a reprezentantului administraţiei cimitirului. Deschiderea mormîntului şi exhumarea se consemnează într-un proces-verbal, cu anexarea acestuia în registrul cimitirului.

      În cazurile prevăzute de lege, deschiderea mormîntului sau exhumarea se efectuează în conformitate cu cerinţele organelor medico-sanitare, conform deciziei organelor respective, în prezenţa reprezentantului lor oficial, a rudelor sau a reprezentantului lor care acţionează în bază de procură şi a reprezentantului administraţiei cimitirului. Extrasul din procesul-verbal se anexează în registrul cimitirului.

Dispunem de cel mai calificat personal pentru realizarea exhumării