Servicii Funerare

Primiți susținerea profesională deplină

Servicii de îngrijire a mormintelor

ÎN ATENȚIA CONCESIONARILOR!

ÎM „Combinatul Servicii Funerare” prestează un spectru vast de servicii, de cea mai înaltă calitate. Propunem, spre atenția Dvs. servicii de îngrijire a mormintelor, de pe teritoriul cimitirelor orășenești.

Pentru încheierea contractului respectiv și determinarea volumului necesar de lucrări, beneficiarul autorizației va prezenta următoarele date:

1. Copia Certificatului de deces/Autorizației locului de înhumare (pentru determinarea exactă a  cimitirului, sectorului, rîndului, locului de înhumare, care urmează a fi îngrijit);

2. Bonul de plată a taxei anuale de întreținere a cimitirului/de scutire de la plata taxei anuale de întreținere a cimitirului, după caz (lipsa restanțelor de plată);

3. Copia actului de identitate a beneficiarului, care solicită prestarea serviciului de îngrijire a mormintelor;

4. Contractul tip încheiat cu ÎM „CSF”;

5. Dovada de plată/transfer bancar al sumei stabilite pe contul întreprinderii.

Totodată, solicităm să precizați periodicitatea prestării serviciilor solicitate (prestarea o singură dată, lunar – pe perioada caldă a anului 9 servicii/an).

După obținerea datelor respective, maistrul Secției amenajare spații verzi va organiza ieșire pe teren și va determina volumul lucrărilor ce urmează a fi îndeplinite (curățarea arbuștilor, spălarea monumentelor, restabilirea tumulusului, udarea florilor, etc.) și costul exact al contractului.

Contractul se va încheia doar după exprimarea prealabilă a acordului Dvstră.

Cu respect,

ÎM „Combinatul Servicii Funerare”

Muncitorii Secției Salubrizare Spații Verzi

Prestarea serviciului de îngrijire a mormintelor

Evacuarea deșeurilor