Servicii Funerare

Primiți susținerea profesională deplină

ANUNȚ SALUBRIZARE

Postat apr. 6, 2024

S T I M A Ț I    V I Z I T A T O R I !

Sosirea primăverii ne reamintește de apropierea sărbătorii luminoase – Învierea Domnului!

Odată cu creșterea temperaturilor pozitive, a numărului zilelor însorite și a duratei lor, apare oportunitatea desfășurării acțiunilor de salubrizare a mormintelor celor dragi, trecuți în eternitate.

În acest context, administrația Î.M. „Combinatul Servicii Funerare” îndeamnă toți vizitatorii să sprijine eforturile de salubrizare, demarate în toate cimitirele orășenești, dar și pe teritoriile adiacente acestora, prin realizarea curățeniei la mormintele rudelor, prietenilor, sau celor apropiați, trecuți în neființă, dar și la loturile rezervate de către arendași.

În vederea evitării situațiilor neplăcute, aferente limitării accesului cu mijloacele de transport pe teritoriul cimitirelor, în preajma sărbătorilor, a evitării supraaglomerărilor vizitatorilor, dar și în scopul reducerii poverii exorbitante de evacuare a deșeurilor rezultate, recomandăm organizarea și desfășurarea, din timp, a tuturor activităților planificate.

Reamintim că, potrivit punctului 5.5 al Deciziei CMC nr. 4/11 din 15.04.2010 „îngrijirea mormintelor se efectuează de către arendaş sau altă persoană fizică sau juridică cu autorizaţia arendaşului. Îngrijirea mormintelor poate fi efectuată de către serviciile respective ale administraţiei cimitirului, conform contractului corespunzător, contra taxei stabilite”, iar reieșind din prevederile punctului 3.5, al aceleași decizii arendașul își asumă responsabilitatea pentru întreținerea mormântului și/sau a lotului deținut în baza autorizației.”

Implicarea conștiincioasă și la timp a fiecărei persoane contribuie pozitiv la schimbări majore și de durată a mediului înconjurător, dar și a întregii societăți per asamblu.

Cu respect,

Administrația Î.M. „Combinatul Servicii Funerare”