Servicii Funerare

Primiți susținerea profesională deplină

Comemorarea împlinirii a 75 de ani de la trecerea în nemurire a lui Ion Costin

Postat sept. 15, 2010

Astazi Î.M. “ Combinatul Servicii Funerare “, împreună cu reprezentanţii oficiali din partea Primăriei mun. Chişinău, am adus un omagiu regretatului Nicolae Costin, care in perioada anilor 1990-1994 a fost primar al municipiului Chişinău, răstimp în care s-a manifestat drept lider al Mișcării de eliberare națională.