Servicii Funerare

Primiți susținerea profesională deplină

Sfintele sărbători de Paști și a Paștelui Blajinilor

Postat apr. 12, 2016

În ajun de Sfintele sărbători de Paști și a Paștelui Blajinilor Î.M. „Combinatul Servicii Funerare” vine cu un mesaj către toți locuitorii  mun. Chișinău, care intenționează să efectueze lucrări de amenajare și salubrizare a mormintelor.

Datorită faptului că aceste Sfinte sărbători au un profund mesaj spiritual, iar cimitirul este un loc sacru, administrația vine cu recomandări, care vor contribui la respectarea specificului sărbătorii.

Pe motivul că, în ajunul  sărbătorilor de Paști volumul  lucrărilor privind salubrizarea cimitirelor este mult mai mare, venim cu solicitarea către întreaga populație de a-și finisa lucrările preconizate pînă la data de 30.04.2016. Depozitarea deșeurilor să se efectueze numai în tomberoanele plasate pe teritoriul cimitirelor. Rugăm respectarea termenului de pînă la 30.04.2016 pentru a ne permite în prima săptămînă a lunii mai de a îndeplini integral volumul de lucrări preconizate, astfel încît teritoriile cimitirelor să aibă un aspect îngrijit și curat.

Accesul în cimitir se permite în vestimentație decentă ce corespunde locului sfînt, prevedere indicată nemijlocit în pct. 5.1 al Regulamentului funcționării cimitirelor din orașul Chișinău, astfel chemăm întreaga populație la respectarea acestora.

Aducem aminte că, sărbătoarea Paștelui  Blajinilor este o sărbătoare de comemorare a celor plecați pe alt tărîm, omagiul adus înseamnă o lumină aprinsă în memoria lor la locul de veci și nicidecum amenajarea meselor pompoase pe morminte, fapt care are urmări neplăcute (se adună cîinii la produsele rămase pe morminte, iar lăsarea lumînărilor aprinse  provoacă incendii).

Ținem să amintim că pe teritoriul cimitirelor viteza maximă de deplasare a autovehiculelor este de 5 km/oră, astfel chemăm toți conducătorii auto să respecte regula.

Suntem în perioada Postului Mare, post care are menirea să ne purifice moral și spiritual, să fim mai buni în tot ceia ce facem cu noi înșine și cu cei din jurul nostru.

Un Paște fericit tuturor!!!