Servicii Funerare

Aveți susținerea noastră profesională

Ordinul despre aprobarea în redacție nouă a Regulamentului cu privire la activitatea Grupului de lucru pentru achiziții de bunuri , lucrări și servicii al Î.M. „CSF” și Regulamentul cu privire la activitatera Grupului de lucru pentru achiziții de bunuri , lucrări și servicii al Î.M. „CSF” ;