Servicii Funerare

Primiți susținerea profesională deplină

Luminaţia –ziua pomenirii morţilor creştini-catolici

Postat nov. 5, 2018

Potrivit  tradiţiei credincioşilor creştini-catolici la începutul  lunii noiembrie se celebrează  sărbătoarea Luminaţia sau Ziua Morţilor. Este ziua  dedicată celor plecaţi de pe acest tărîm, memoria lor fiind comemorată prin vizita la cimitire ,prin aprinderea lumînărilor şi înălţarea rugăciunilor pentru odihnirea sufletelor celor dragi şi apropiaţi plecaţi de printre noi. Această tradiţie este respectată cu sfinţenie de  către reprezentanţii creştinilor catolici din ţara noastră.

La cimitirul Catolic, cimitirul  Central , cimitirul  „Sf.Lazăr”, ș.a.  de către un sobor de preoți în frunte cu episcopul diecezan de Chisinău Anton Coșa  a fost oficiată slujba  religioasă de pomenire  a celor  decedati și înhumați  în aceste cimitire.

Şi în acest  an, delegaţia Ambasadei  Republicii Polone în Republica Moldova, în frunte cu ambasadorul Bartlomiej  Zdaniuk , Ministrul-Consilier  Jerzy  Stankiewicz, cît şi a  alţi reprezentanţi ai comunităţii creştinilor catolici din repubica noastră,    au fost primiţi cu un deosebit respect şi multă căldură de catre administraţia Î.M.    ,,Combinatul Servicii Funerare”  si, împreună, au adus un omagiu celor trecuți în neființă  prin depunerea de flori la  mormintele acestora.

Acestă tradiţie, odată în plus, vine să unescă popoarele noastre, căci, tot ce se face împeună  cimentează  relaţiile bilaterale spre noi realizări frumoase.

 

 

Administraţia   Î.M. ,, Combinatul  Servicii  Funerare”