Servicii Funerare

Primiți susținerea profesională deplină

Întreținerea cimitirelor

  Taxa de întreținere a cimitirelor este o taxă anuală , mărimea căreia este stabilită de administrația publică locală și este menită pentru a servi drept sursă pentru acoperirea cheltuielilor necesare la efectuarea lucrărilor de întreținere și amenajare a cimitirelor , așa cum sunt lucrările de colectare și evacuare a deșeurilor menajere , lucrări de defrișare , reparații curente a căilor de acces la cartiere , lucrări de înverzire și amenajare pe un teritoriu ce depășește 140 ha. La moment sunt în vigoare următorele reguli de încasare a taxei pentru întreținerea cimitirelor:
  120 lei pentru un loc;
  Beneficiază de scutiri următoarele categorii de cetățeni ai municipiului Chișinău :
1.Veteranii de război (persoanele care au participat la cel de-al doilea război mondial și la acțiunile de luptă din stânga Nistruluipentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, persoanele participante la acțiunile de luptă din Afganistan ) – 100 %
2.Invalizii de gradul I , II și III – în mărime de 80 % scutire
3.Pensionari – 50 % scutire

20150302_105651