Servicii Funerare

Primiți susținerea profesională deplină

INAUGURAREA MONUMENTELOR FUNERARE ALE FAMILIEI KIROV

Postat iul. 19, 2021

 

La 19 iulie 2021, început de săptămână, Î.M. „Combinatul Servicii Funerare” a găzduit un eveniment deosebit cu conotație culturală și istorică marcantă atât pentru poporul moldav cât și pentru poporul bulgar. În calitate de oaspete de onoare a fost prezent Ambasadorul Bulgariei la Chișinău, Excelența Sa Evgenii Stefanov Stoicev, care a oficializat inaugurarea monumentelor funerare, restaurate cu efortul reprezentanților Societății Științifice de Bulgaristică din Republica Moldova.

La eveniment au participat de asemenea vice-primarul municipiului Chișinău, Dl Ilie Ceban, împreună cu alți funcționari din cadrul Primăriei, Mass-media, dar și reprezentanții societății civile.

Republica Moldova este un stat în care conviețuiesc armonios mai multe etnii. De-a lungul timpului, cu comunitatea bulgară au fost dezvoltate relații prietenoase, mulți intelectuali au contribuit progresiv la formarea bazelor și promovarea valorilor unității noastre. Printre personalitățile notorii care s-au dedicat enorm pentru dezvoltarea Chișinăului, ne-am propus astăzi să-i comemorăm pe Hristofor Kirov – viceprimar de Chișinău și consilierul lui Karl Schmidt, tatăl acestuia Stefan Kirov și unchiul său Luca Ioanovici Milenco, care-și regăsesc liniștea de veci la cimitirul „Central” din capitală. Astăzi, mai mult ca oricând ar trebui să punem în evidență și să răsplătim cu recunoștință deplină eforturile promotorilor sistemului de învățământ, sistemului administrativ, dar și al celui politic în perioadele timpurii, care au devenit determinante în cursul de dezvoltare a națiunii.

De pe poziția noastră de administratori ai cimitirelor municipale, salutăm orice intenție nobilă și orice proiect de conservare, restaurare și reabilitare a monumentelor funerare în vederea conservării și transmiterii generațiilor noi a memoriei și gratitudinii față de personalitățile de renume care au contribuit la bunăstarea poporului. Mulți vizitatori ai cimitirului puteau trece pe aleea din fața bisericii „Duminica Tuturor Sfinților”, fără a observa mormintele modeste ale familiei Kirov, mai cu seamă că pe parcursul timpului acestea au mai fost supuse și acțiunilor de vandalizare. Cu sprijinul Ambasadei Republicii Bulgare la Chișinău, dar și cu suportul Societății Științifice de Bulgaristică s-a decis inițierea, organizarea și desfășurarea acțiunilor de restaurare a monumentelor funerare ale familiilor Kirov și Milenco. La rândul său, Î.M. „Combinatul Servicii Funerare” și Primăria mun. Chișinău, vor asigura ocrotirea și îngrijirea ulterioară a acestora, luând sub auspiciul lor aceste valori culturale.

Măsurile conservativ-restaurative vor prelungi cu siguranță tradițiile frumoase menite să evoce amintirea luminoasă a lui Hristofor Kirov, primar interimar al Chișinăului, consilier al Dumei orășenești epitrop al Bibliotecii Publice, consilier în Adunarea Zemstvei Basarabene, pedagog iscusit, membru al multiplelor consilii gimnaziale, precum și al membrilor lui de familie Stefan Kirov și Luca Ioanovici Milenco.

Ținem să mulțumim cordial tuturor celor antrenați în această binefacere și să-i îndemnăm și pe alții la măsuri similare de protejare și promovare a monumentelor ca parte a patrimoniului cultural național.