Servicii Funerare

Aveți susținerea noastră profesională

Conservarea patrimoniului cultural polonez în Chișinău.

Posted by in |

  • Date: joi, oct. 29, 2015 - vin, oct. 30, 2015
  • Timp: 8:00 am - 1:24 pm

       La data de 27 octombrie 2014 între Ambasada Republicii Polone în Republica Moldova și Primăria municipiului Chișinău a fost încheiat un Memorandum de Înțelegere privind Cooperarea în domeniul conservării Patrimoniului cultural polonez în Chișinău.
Cooperarea are ca scop protejarea sediului Cimitirului romano-catolic din municipiul Chișinău, cunoscut sub numele de Cimitir Polonez, situat pe str. Trandafirilor, 11. În contextul Memorandului de Înțelegere deja la data de 03 august 2015 între Î.M. „Combinatul Servicii Funerare” și reprezentanții Statului Polonez a fost semnat Protocolul ședinței Comisiei de lucru pentru supravegherea lucrărilor de conservare a pietrelor funerare din cimitirul „Catolic”.
Pentru data de 29.10.2015 ora 9.30 este preconizată vizita la sediul Î.M. „Combinatul Servicii Funerare”, mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 11 a Delegației Statului Polonez. După finisarea vizitei la sediul Î.M. „Combinatul Servicii Funerare” delegația se va deplasa către orele 10.30 la cim. „Catolic” din str. Trandafirilor,11. Scopul vizitei poartă un caracter de apreciere a lucrărilor complexe de conservare a pietrelor funerare de pe mormintele cet. Michail Trojanowski (sectorul I, nr.62) și Zofia Tempicka (sectorul III, nr.32) din Cimitirul „Catolic”, lucrări nemijlocit elucidate în Protocolul încheiat la data de03.08.2015.
Pentru anul 2016 Statul Polonez de comun acord cu Î.M. „Combinatul Servicii Funerare” stabilesc obiective de colaborare și continuitate în efectuarea lucrărilor de construcție și conservare a altor obiective istorice de valoare, aflate pe teritoriul Cimitirului „Catolic”, municipiul Chișinău, str. V.Trandafirilor, 11.
Cooperarea culturală bilaterală este binevenită și urmează a fi aplicată la cel mai înalt nivel, efortul fiind depus atît de Statul Polonez, cît și de Î.M. „Combinatul Servicii Funerare” cu susținerea Primăriei municipiului Chișinău.