Servicii Funerare

Primiți susținerea profesională deplină

ANUNȚ SALUBRIZARE!

Postat sept. 12, 2021

Stimați cetățeni!

 

În contextul continuării acțiunilor de salubrizare, demarate în toate cimitirele orășenești, dar și a teritoriilor adiacente acestora, administrația Î.M. „Combinatul Servicii Funerare” îndeamnă toți vizitatorii cimitirelor municipale de a efectua lucrări de salubrizare a mormintelor rudelor lor, precum și a loturilor rezervate, cât și în preajma acestora.

Reamintim că, potrivit punctului 5.5 al Deciziei CMC nr. 4/11 din 15.04.2010, îngrijirea mormintelor se efectuează de către arendaş sau altă persoană fizică sau juridică cu autorizaţia arendaşului. Îngrijirea mormintelor poate fi efectuată de către serviciile respective ale administraţiei cimitirului, conform contractului corespunzător, contra taxei stabilite, iar reieșind din prevederile punctului 3.5, al aceleași Decizii, beneficiarul rezervării își asumă angajamentul de întreținere a mormântului sau locului deținut în baza autorizației.

Prin urmare, implicarea conștiincioasă și la timp a fiecărei persoane conduce spre schimbări benefice și de durată a întregii societăți.

 

Cu respect,

 

Administrația Î.M. „Combinatul Servicii Funerare”