Servicii Funerare

Aveți susținerea noastră profesională

Planul anual de achiziții publice 2017

        Anexa 1.
APROBAT
___________________
Ludmila Boțan
Director general interimar a
ÎM „Combinatul Servicii Funerare”
Planul achiziţiilor  pentru anul 2017      Î.M.” Combinatul Servicii  Funerare”
Nr. d/o Expunerea obiectului de achiziţie Suma estimativă planificată fata TVA Procedura de achiziţie Perioada desfăşurării procedurii de        achiziţie publică
1 Combustibil 1 000 000 Licitație deschisă anul 2017
2 Uleiuri si lubrifianti 40 000 Contract de valoare mică anul 2017
3 Piese de schimb p/u automobile, masini si utilaje 80 000 Contract de valoare mică anul 2017
4 Anvelope 80 000 Contract de valoare mică anul 2017
OMVSD mărunte pentru necesitaţile gospodăreşti
5 utilaje mici 80 000 Contract de  valoare mică anul 2017
6 utilaje mijlocii 80 000 Contract de  valoare mică anul 2017
7 OMVSD 80 000 Contract de valoare mică anul 2017
Materiale şi obiecte pentru uz gospodaresc,pentru intreţinerea curăţeniei în cladiri și curățarea echipamentului anul 2017
8 deterigenți 50 000 Contract de valoare mică anul 2017
9 dezinfectanți 30 000 Contract de valoare mică anul 2017
10 altele 80 000 Contract de valoare mică anul 2017
11 Rechezite de birou 45 000 Contract de valoare mică anul 2017
12 Cheltuieli de protocol 20 000 Contract de valoare mică anul 2017
8 Consumabile pentru tehnica de calcul si servicii de intretinere a acestora 80 000 Contract de valoare mică anul 2017
9 Materiale de construcţie în asortiment 80 000 Contracte de valoare mică anul 2017
10 Apa potabilă 50 000 Contract de valoare mică anul 2017
11 Sistemă frigorifică 250 000 Licitație deschisă anul 2017
12 Instrumentariu pentru necesităţile  secţiilor  înhumări şi spaţii verzi 70 000 Contract de valoare mică anul 2017
13 Sisteme video 50 000 Contracte de valoare mică anul 2017
Materie primă pentru secţia lemnărie
14 Cherestea 80 000 Contract de valoare mică anul 2017
15 Stofe 50 000 Contract de valoare mică anul 2017
16 Cuie 10 000 Contract de valoare mică anul 2017
17 Set lenjerie 40 000 Contract de valoare mică anul 2017
18 Lacăt la sicriu 20 000 Contract de valoare mică anul 2017
19 Foi DSP și DVP 30 000 Contract de  valoare mică anul 2017
20 Panglică 15 000 Contract de valoare mică anul 2017
21 Dantelă 20 000 Contract de valoare mică anul 2017
Material săditor
22 Plante multianuale 50 000 Contract  m valoare mică anul 2017
23 Plante anuale 50 000 Contract  a valoare mică anul 2017
24 Haine de lucru 80 000 Contract  de valoare mică anul 2017
25  Încălţăminte de lucru 80 000 Contract de valoare mică anul 2017
26 Energie electrică 200 000 Contract dintr-o singură sursă anul 2017
27 Gaze naturale 300 000 Contract dintr-o singură sursa anul 2017
28 Servicii pază 70 000 Contract de valoare mică anul 2017
29 Servicii suport Soft contabil 50 000 Contract dintr-o singură sursa anul 2017
30 Servicii GSM 50 000 Contract dintr-o singură sursa anul 2017
31 Servicii telefonie fixă 40 000 Contract dintr-o singură sursa anul 2017
32 Servicii internet 15 000 Contract dintr-o singură sursă anul 2017
33 Servicii de întreţinere a climatizatoarelor 20 000 Contract de valoare mică anul 2017
34 Servicii de întreţinere a automobilelor 80 000 Contract de valoare mică anul 2017
35 Servicii reparație pe obiective 900 000 Licitațe deschisă anul 2017
36 Servicii juridice 84 000 Contract dintr-o singură sursă anul 2017
37 Protecția muncii – medicamente 20 000 Contract de valoare mică anul 2017
TOTAL 4 599 000
Contabil șef ÎM CSF Elisaveta  Tozlovanu
 Data publicării 30.12.2016