Servicii Funerare

Primiți susținerea profesională deplină

Cimitirul „Central”

  Fondat în anul 1811, Cimitirul central din Chişinău este situat în triunghiul străzilor Alexei Mateevici (fosta Sadovaia), Vasile Alecsandri (fosta Kotovski) şi Pantelimon Halippa.
Cimitirul are o singură  intrare/ieşire din strada A.Mateevici, însă din poarta sa  începe şi strada Armenească, motiv din care Cimitirul este deseori numit si Armenesc.
În locurile speciale din cimitirul Central în limita disponibilităţilor, la propunerea unor instituţii publice, primarul general aprobă distribuirea sau concesionarea de loturi pentru înhumarea unor personalităţi marcante ale Republicii Moldova. Rudele de gradul I a persoanelor decedate şi înmormîntate aici, beneficiază la rindul lor de dreptul rezervării loturilor la cimitirul Central  în baza actelor de confirmare a gradului de rudenie. In dependenta de caz ,se permite înhumarea rudelor în aceleaşi morminte.